Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenVeiligheid en Justitie

Stellingnummer VJ 1

Het ministerie van Justitie vereist als géén ander een minister met veel standvastigheid, daadkracht en vooral gevoel voor vernieuwing.

 

Toelichting:

Al tientallen jaren hebben we de ene vriendelijke minister na de andere gehad. Goedbedoelende praatpalen, maar als je belt nemen ze niet op. Het eeuwige pappen, nathouden, gedogen en middelen. Voor de tafeltennisclub prima, maar niet voor Justitie. Juist dit ministerie heeft de mogelijkheid als geen ander de gedachten over normen en waarden de juiste invulling te geven.
Maar dit kan alléén als dit ministerie beschikt over een daadkrachtige minister met voldoende bevoegdheden en een dito achterban. Aan de hand van een lijst met prioriteiten, opgesteld door de gezamenlijke politiecorpsen na ruggespraak met de burgers kan een overeenkomst tot uitvoering ervan worden opgemaakt. Staat de huidige wetgeving uitvoering in de weg, dient er daaromtrent een wetswijziging te komen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VJ 2

De (jeugd)criminaliteit kan met MDI’s worden opgelost.

 

Toelichting:

Beslist niet denken dat alle hangjongeren jeugdcriminelen zijn. Maar ze kunnen het wel worden.

Hoe?

Ze geven het zelf aan: Door hun achtergrond of cultuur dreigt er eerder verveling, doelloosheid of desinteresse te ontstaan. Een te beperkt gevolgde opleiding kan ook een oorzaak zijn. Eenmaal een strafblad zijn ze gemakkelijker voor herhaling vatbaar.
Juist voor deze categorie moeten er MDI’s komen. 

MDI staat voor Multi Disciplinaire Instelling.  

Zoals een scholengemeenschap een aantal onderwijssoorten  herbergt kan een MDI licht- tot zwaargestraften bergen. Bij nieuwbouw kan de vorm van een rozet worden aangehouden, waarbij de binnenste ring voor de zwaarste categorie en de buitenste voor de lichte ”gevallen" is. Bij voorkeur een plaats creëren waar omheen landbouw, bosbouw, veeteelt mogelijk is. Binnen de MBI moeten ook vakopleidingen mogelijk zijn die aanspreken.

Bv. basisopleidingen voor marechaussee, bewaking, politie. Of de bouw, administratie, horeca, sociaal, verpleging etc. Laat de delinquenten zelf een richting kiezen. Géén richting, dan wachten.

Begeleid ze ter plaatse, zolang tot ze het gekozen vak dusdanig kunnen uitoefenen dat terugkeer naar de maatschappij verantwoord is.
Ook disciplines zoals TBS psychiatrie, opvang drugsverslaafden en al de daarbij horende hulpinstanties als psychologie, maatschappelijk werk en reclassering kunnen rondom dit complex worden geprojecteerd. Overzichtelijker, beter controleerbaar en dus beter in de hand te houden.

Begin klein, met een proef, kijk of het werkt, evalueer en verbeter zo nodig.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VJ 3

De overheid moet via een databank kunnen beschikken over het DNA van elke Nederlander.

 

Toelichting:

DNA staat voor Desoxyribo Nucleis Acid. Dit is een uniek bouwpatroon in de lichaamscellen van ieder mens. Vergelijk het maar met een vingerafdruk. Bij het oplossen van een misdrijf kan hiermee de juiste identiteit van iemand worden vastgesteld en kan worden voorkomen dat de verkeerde achter de tralies beland.
Door middel van bijvoorbeeld een speekselproef bij de geboorte of het aanvragen van een paspoort kan de DNA structuur worden vastgelegd.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VJ 4

Landelijke en lokale politiekorpsen moeten meer bevoegdheden krijgen.

 

Toelichting:

Het gezag van nu is niet meer het gezag van vroeger.

(Wijk)agenten hebben het niet gemakkelijk. Zij moeten vooral vriendelijk en hulpvaardig overkomen. Prima.

Echter bij krachtig optreden moet er ook toestemming van hoger hand zijn dit naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid te doen, zonder achteraf de vraag of dit of dat nu wel nodig was.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VJ 5

Er moeten meer snelrechters worden aangesteld zodat wetsovertreders binnen enkele weken weten waar ze aan toe zijn.

 

Toelichting:

Aan de hand van het officiële politierapport moet een snelrechter bij kleine vergrijpen meteen recht kunnen spreken. Als handleiding hiervoor kan een lijst van kleine misdrijven worden opgesteld met daaraan standaard verbonden correctiemaatregelen.

Dit kunnen zijn o.a. geldboetes, gevangenis- of taakstraffen, huisarrest met elektronische enkelbandcontrole. Burenruzies, geluidsoverlast en andere ongenoegens, die vaak een Salomonsoordeel vergen, kunnen door dezelfde snelrechter worden beslecht.
Ook spijbelaars kunnen via de snelrechter vlugger op het rechte spoor worden gezet.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VJ 6

Het woord gedogen moet, tenminste bij Justitie, uit de woordenlijst worden geschrapt.

 

Toelichting:

Het modewoord gedogen heeft een wazige bijklank. Het is verworden tot een dankbare ontsnappingsclausule voor politici die hun verantwoordelijkheid niet willen nemen of uit gemakzucht de dingen liever voor zich uit schuiven. Zoiets als; we gedogen het voorlopig dan komt er vanzelf een oplossing, of mijn zittingsperiode is na 4 jaar om, of zelfs eerder, en de zorg is dan voor mijn opvolger.
Beter is het om als een probleem zich aandient te zeggen; we weten nog niet wat we er mee aan moeten, maar we vragen eerst het publiek wat zij er van vinden. Direct daarna volgt het antwoord, toestaan of niet toestaan, onder uniforme regels. Typisch voorbeeld is het softdrugs beleid met de coffeeshops toestaan en het wiet telen verbieden.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VJ 7

Het gebruik van mobieltjes op de fiets verhoogt de kans op ongelukken.

 

Toelichting:

Niet-handsfree bellen in voertuigen op 4 wielen is niet toegestaan in verband met de verkeersveiligheid. Maar het niet-handsfree bellen balancerend op 2 wielen mag wel.

Na een aantal (bijna-)ongelukken die hiervan het gevolg zijn rijst de vraag of de wetgeving op dit gebied niet moet worden aangepast. Zeker nu het fietsverkeer verder in omvang toeneemt.

Het zal je kind toch niet moeten overkomen te verongelukken tijdens een (emotioneel) telefoongesprek op de fiets.

 

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid