Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenINTERNET… DE BRUG TUSSEN BURGER EN POLITIEK

Politiek een keuze maken waarvan jij vindt dat het de beste is kan alléén tijdens de verkiezingen.
Daarbuiten is echte inspraak praktisch niet mogelijk.
Hoog tijd dus om ons politieke systeem aan te passen. En dat kan nu, dankzij internet!


Hier ligt dé kans onze inspraak doorlopend kenbaar te maken en tegelijk daarmee onze politici te steunen!
Want ons dagelijks leven en inkomen zouden een stuk aangenamer zijn als de politiek steeds de juiste beslissingen zou nemen, en ons belastinggeld zorgvuldiger werd besteedt.

Maar waarom gaat dit zo vaak mis?
Tijdens eindeloze debatten worden goede voornemens regelmatig vervormd tot halve of verkeerde maatregelen of de noodzakelijke maatregelen blijven achterwege. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvoor is:
Zegt de ene partij “ ja” dan vindt de andere partij al gauw dat het “nee” moet zijn!
 

En heeft een politicus zijn standpunt eenmaal openbaar gemaakt wil hij hier liever niet meer op terugkomen, ondanks goed onderbouwde tegenargumenten.
De media, en de angst om stemmen te verliezen of om bepaalde groeperingen te kwetsen spelen ook een rol. Bovendien is niet elke achterban even gemakkelijk hanteerbaar.

 

Door dit beleid vermindert onze belangstelling voor de politiek en groeit het gevoel van machteloosheid en onbehagen. Terwijl we toch dagelijks met politiek te maken hebben. Onderwerpen genoeg! De AOW; ziektekosten; legalisatie van softdrugs; kinderopvang; files; uitbreidingsplannen, etc.
Tijdens verjaardagen heeft iedereen wel ergens een mening over. En vaak ook nog een hele goede!
Jammer dat daar niets mee wordt gedaan.

 

Want wat zou mooier zijn dan om bij ergernis of enthousiasme over een bepaald onderwerp even naar je computer te lopen en je mening in te tikken.
Of nog eenvoudiger; het onderwerp staat er al en je hoeft alleen maar aan te geven voor hoeveel procent je het er wel of niet mee eens bent.
Maar de politiek moet er dan wel naar kunnen en willen luisteren!

Het internet biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden, want inmiddels heeft meer dan 80% van de Nederlandse huishoudens een internetverbinding.
(cijfers van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, november 2006)

 1. Elektronisch stemmen via je PC
  De gang naar het stemlokaal, met het rode potlood, kan geleidelijk worden vervangen door de mogelijkheid elektronisch te kiezen via internet. Bijvoorbeeld via DigiD. Je hoeft de deur niet meer uit. Eén druk op de knop van je PC en je keuze is gemaakt.
  Dit zal meer kiezers opleveren, zeker onder de jongeren. Je loopt nu eenmaal gemakkelijker naar je computer dan naar een vergaderzaal of stemlokaal.
  Vanuit het buitenland stemden tijdens de Tweede Kamer verkiezingen 2006 maar liefst 62.9% Nederlanders via internet. (cijfers van het Ministerie Binnenlandse Zaken)
    

 2. Partijleden laten meebeslissen
  Partijbesturen kunnen hun ideeën eerst in de vorm van stellingen kenbaar maken.
  Vervolgens laten zij hun leden via internet beslissen welke stellingen standpunten mogen worden.
  Niet alleen voor de verkiezingen, maar vooral ook over onderwerpen die tussentijds actueel worden. Een goede uitleg en een forum per onderwerp horen daar natuurlijk bij.

  Politici zijn op deze wijze veel minder kwetsbaar.
  Zij hebben de onderwerpen weliswaar aan hun achterban voorgedragen maar voeren ze daarna alleen uit als de meerderheid er vóór is. Overbodig is te zeggen dat het steeds actuele onderwerpen moeten zijn waar een brede belangstelling voor is. De keuze daarvoor blijft de verantwoordelijkheid van het partijbestuur, tenzij ook hier de meerderheid anders over denkt.
  Deze vernieuwing maakt het weer interessant lid te worden van een politieke partij.
   

 3. Een referendumsysteem voor elke gemeente
  Héél belangrijk!
  Besluiten over onderwerpen waar een groot deel van de bevolking in gekend wil worden kunnen beter doordacht, zorgvuldiger en ook sneller tot stand komen met een doorlopend referendum systeem op internet.
  Niet alleen landelijk, maar vooral ook lokaal, bijvoorbeeld in de wijken.
   
  Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2006 gaven bezoekers van de Stemwijzer met grote meerderheid aan voorstander te zijn van een referendumsysteem.
   
  Mocht de overheid hier niet aan mee willen werken, dan kan dit initiatief ook vanuit de burgerbevolking worden gerealiseerd!

Als volgt:

Iedere gemeente of stadsdeel krijgt een eigen website waar de inwoners kunnen stemmen over belangrijke, lokale onderwerpen waar een brede interesse voor is.
Alle kiesgerechtigden ontvangen na hun inschrijving een persoonsgebonden stemcode. Daarmee wordt gestemd. Niet met ja of nee, maar in percentages van 0 tot 100.
 

Niet gestemd betekent dat men de beslissing aan anderen overlaat.
De onderwerpen, ofwel stellingen, blijven op de website staan zolang ze actueel zijn. Gedurende deze tijd worden ze door een onafhankelijke referendumredactie verfijnd, verbetert en aangevuld, al naar gelang er goede ideeën en/of nieuwe gegevens binnenkomen.

Een panel of klankbordgroep ondersteunt de redactie.
Plaatselijke partijen kunnen, elk met één vertegenwoordiger, hierin zitting nemen en meepraten, maar niet beslissen.
De kiezer beslist in meerderheid, al dan niet bindend.
Gaat de politiek hieraan voorbij, dan dient zij dit wel goed te kunnen verklaren!
Dit systeem zal, zeker bij de lokale bevolking veel onvrede wegnemen.

Door computers op openbare plaatsen zoals gemeentehuis of bibliotheek beschikbaar te stellen moeten ook inwoners zonder internetverbinding gelegenheid krijgen mee te stemmen.

 

Tot slot een vergelijk:
Het oude politieke systeem zonder internet:
Nu is het nog zo dat beperkte groepen tijdens Kamer- en Gemeenteraadsvergaderingen voorstellen goed- of afkeuren, terwijl de afloop ervan allang kan zijn voorgekookt binnen het bestuur van enkele partijen.
Al gauw wordt dan gesproken van achterkamertjespolitiek, machtsmisbruik of persoonlijk gewin. En met een leuk verhaal zet je een kiezer gemakkelijk op het verkeerde been.

Het nieuwe referendumsysteem met internet:
Dit is te vergelijken met een openbare vergadering, waarbij het bestuur tekst en uitleg geeft over een voorstel, discussieert en daarna in stemming brengt.
Alleen zitten de kiezers niet in de zaal, maar thuis achter de computer. Waar zij zonder de druk of invloed van anderen in alle rust hun beslissing kunnen nemen.
Het aantal kiezers kan door dit systeem via internet vele malen groter zijn.
En de kosten voor de bereikbaarheid ervan vele malen lager!

Conclusie: 
Internet is hét middel om de politiek te vernieuwen en de verbinding tussen politici en burgers directer te maken.
Waardoor deels onbegrip en misverstanden kunnen worden voorkomen en het vertrouwen in de politiek kan worden hersteld en waardoor goede beslissingen een stuk sneller tot stand komen.

Wilt u reageren of heeft u vragen? E-mail: info@stellingwijzer.nl. Of stuur hier een bericht naar anderen en kijk wat zij ervan vinden.

© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid