Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenOnderwijs - Cultuur - Wetenschap

Stellingnummer OCW 1

De vrije keuze van onderwijs en school is een basisrecht waaraan niet gesleuteld mag worden.

 

Toelichting:

Er is een schoolplicht tot 16 jaar of straks 18 jaar. Ouders mogen zelf weten waar ze hun kinderen deze schoolplicht laten vervullen, zolang het maar een school is met een door de overheid erkend onderwijs. Gelijke behandeling staat voorop. Dus accepteert een leerling het schoolreglement dan is hij of zij aangenomen, mits er plaats is. Anders kan de leerling als eerstvolgende op de wachtlijst komen. Positieve discriminatie in het toelatingsbeleid om de integratie te bevorderen beperkt de keuzevrijheid en mag daarom alleen al niet worden toegepast, afgezien nog van het feit of dit op termijn helpt.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer OCW 2

Bijzonder onderwijs moet blijven.

 

Toelichting:

Onderwijs zoals op basis van religie is een door de eeuwen heen verworven recht waar heel veel mensen waarde aan hechten. Dit als overheid te vervangen door één schooltype en dan te denken dat men dan van een aantal problemen in het onderwijs af is, is een illusie. Bovendien spelen deze problemen zich voornamelijk af in de grotere steden.
Wat een oplossing kan zijn: zoeken naar scholen in steden met gelijke situaties waar het wel goed gaat. Kijk eens over de grens in Duitsland en België.
Analyseer waarom, en pas deze wetenschap toe in de probleemgebieden. Handhaving van een strenger schoolreglement met hulp van conciërges en een betere opleiding van de onderwijzers, met dito betaling, helpt ook.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer OCW 3

Het omroepbestel laten bestaan.

 

Toelichting:

Vergeleken met het buitenland is ons omroepbestel helemaal zo slecht niet. Tenminste niet zo slecht dat we het drastisch moeten wijzigen. Maar het kan altijd beter. Je kunt de inhoud van Nederland 1, 2, en 3 onderbrengen in twee zenders; Nederland 1 en 2.

Dit kan door:

a)      kortere programma’s,

b)      minder herhalingen.

c)      minder langdradige discussies.

 

Verdeling:

Nederland 1   Nieuws; actualiteiten; sport.

Nederland 2   Klassiek tot modern amusement.

 

Geef aan hoeveel subsidie de publieke omroep krijgt, wie die ontvangt en waaraan het wordt uitgegeven. En bekijk of dit geld anders of beter besteed kan worden binnen het bestel.
Maar onderzoek eerst als overheid samen met de omroep wat de Nederlandse kijkers en luisteraars willen. Biedt hen de gelegenheid via een enquêteformulier aan te geven waar hun voorkeur naar uit gaat.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer OCW 4

Er moet een voor - tussen en na schoolse opvang voor kinderen van werkende ouders komen,waarvan de kosten verplicht worden verdeeld: 1/3 ouders, 1/3 werkgevers en 1/3 overheid.

 

Toelichting:

Basisscholen moeten ruimte scheppen voor kinderopvang vóór de school begint, na afloop en tussentijds.

Ouders kunnen dan voor de crèche én de school volstaan met één rit heen en terug en zelf op tijd op hun werk zijn.

Om dit voor elke basisschool te realiseren kost heel veel geld.

 

Als proef kan met enkele scholen worden begonnen waarbij de bezetting kan bestaan uit een professionele kracht onder controle van de overheid (school) en hulp van vrijwilligers en mensen zonder werk.

Op plaatsen waar dit niet realiseerbaar is kan worden gekozen de crèche centraal te plaatsen, daar waar zoveel mogelijk basisscholen bij elkaar zitten.

 

De ouders hebben baat bij een gerust gevoel als hun kinderen onder goede verzorging zijn, terwijl zij de economie steunen door (deel)werk. De bedrijven zitten niet met ongeruste ouders die zo nodig naar huis moeten voor de opvang van hun kroost en de overheid ziet de inhoud van het nationale spaarvarken alleen maar groeien.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer OCW 5

Subsidies voor cultuur moeten meer gericht gegeven worden.

 

Toelichting:

Cultuur uitingen zoals toneel- en concertuitvoeringen, maar ook film, exposities of schilder- en beeldhouwkunst behoren dusdanig aantrekkelijk te zijn dat de opbrengst van de bezoekers of kopers het gebodene rendabel maakt.

Is dat niet het geval, dan dient zorgvuldiger te worden bekeken waarom, en hoelang, hier gemeenschapsgeld naar toe gedragen moet worden.

Gemeentearchieven zitten vol met kunstuitingen waar het publiek geen weet van heeft maar waarvoor de ontwerper wel is betaald.

Door een zorgvuldiger beleid kan hier veel geld bespaard worden.

Bovendien noopt het de kunstenaars tot meer prestaties op het hoogst mogelijke niveau.

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid