Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenEconomische Zaken, Landbouw en Innovatie

Stellingnummer EZLI 1

Zolang er niet genoeg betere alternatieven zijn moet kernenergie blijven.

 

Toelichting:

Het is economisch van groot belang dat de energie betaalbaar blijft. De voordeligste bron is kernenergie. Aan de negatieve kanten zoals veiligheid en afvalverwerking is veel verbeterd. Duurzaamheid, prijs en milieu zijn de positieve elementen. Samengevat: na zorgvuldig onderzoek is gebleken dat van alle mogelijkheden kernenergie op dit moment veruit de minst slechte oplossing is.
Op grote schaal windenergie invoeren is een miljarden verslindende operatie. Voor dezelfde stroomopbrengst moeten tegenover één kerncentrale 90.000 windmolens worden geplaatst. Veel ondeskundige stemmingmakerij heeft er intussen voor gezorgd dat er al een aantal van deze landschapverstorende molens is geplaatst, Misschien moet men ze eerst zien om dit in te zien.

Windmolenparken uit het zicht, ver in zee, bieden een beter perspectief, maar is nog duurder.
Overigens zou opslag van kernafval in oude mijnschachten, honderden meters onder de grond, ook een mogelijkheid kunnen zijn.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer EZLI 2

Alle overheden van hoog tot laag moeten het aantal regels dat geldt binnen onze samenleving drastisch terug brengen.

 

Toelichting:

Niets is gemakkelijker dan bij elk maatschappelijk probleem dat zich aandient, groot of klein, landelijk of lokaal, maakt niet uit, meteen in de regeldoos te duiken en het te omgeven met verboden en geboden. Oude regels vergeet men vaak op te ruimen, zodat de nieuwe de oude overlappen. Een grote schoonmaak is daarom op zijn plaats. De overheid moet niet meteen meegaan met elk individu dat zich met alweer een nieuw idee aandient. Vooral het bedrijfsleven heeft hier grote moeite mee en het vergalt veel arbeidsvreugde op de werkvloer.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer EZLI 3

Overheidspersoneel moet dezelfde rechten en plichten krijgen zoals die gelden voor het bedrijfsleven.

 

Toelichting: 

De overheid kent zichzelf andere regels toe, zoals ontslagprocedures, wachtgeldregelingen, etc. We leven in een snel veranderende maatschappij.
Aanpassingen binnen de overheidscultuur richting bedrijfsleven zullen zorgen voor meer slagvaardigheid, snellere besluitvorming en dus ook meer rendement.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer EZLI 4

Het steeds rondpompen van euro’s en behoud van koopkracht is voor onze economie belangrijker dan het aflossen van de staatsschuld.

 

Toelichting: 

De wereldeconomie drijft toch al op een luchtbel van schulden en die moet je beslist niet doorprikken.
Wij zijn van oudsher een handelsnatie met de nadruk op doorvoer en export.

Daarom in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen in het buitenland. Gaat het daar beter, dan gaat het ons ook beter. Of onze staatsschuld wat hoger of lager is heeft daar weinig invloed op.

Die loopt overigens dit jaar op tot 328 miljard euro. Rente hierover is 11 miljard per jaar.

Niet aflossen is een optie.

Wél aflossen betekent meer lasten voor burgers en bedrijfsleven dus verlies van koopkracht. Dus ontvangt de staat minder belastinggeld maar zij wil wel de koopkracht handhaven. Moet daarom meer geld gaan lenen op de financiële markten onder andere door het uitschrijven van staatsobligaties. Maar moet daarover weer meer rente gaan betalen dus loopt de staatsschuld weer op, enz. enz. (There is a hole in the bucket…….).

Wat dan?

 1. effectiever werken.

 2. efficiënter werken.

 3. lonen/uitkeringen niet of nauwelijks laten stijgen.

 4. diensten en producten naar het buitenland interessanter maken.

Zorgen dat je beter en goedkoper bent dan de concurrentie.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer EZLI 5

Bij een meer directe democratie is de Eerste Kamer overbodig.

 

Toelichting:

Steeds minder, bekwame, politici vinden hun weg naar Den Haag.

Door een meer directe democratie, met communicatie over en weer, waarbij burgers meer betrokken zijn bij de besluitvorming kan worden volstaan met alléén de Tweede Kamer.
Dit verhoogt de slagvaardigheid. Nu al doet de Eerste Kamer niet veel meer dan bevestigen wat in de Tweede Kamer is besloten.
Een herziening van ons bestuurssysteem past  in deze tijd. Zeker gezien de nieuwe digitale mogelijkheden die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, en nog komen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer EZLI 6

De groei van de bio-industrie moet omlaag en die van natuurlijke veehouderij omhoog.

 

Toelichting:

Voor de duidelijkheid: Bio betekent leven en industrie betekent fabrieken.

Natuurlijke veehouderij staat voor het produceren van biologisch voedsel. Om een beter evenwicht te krijgen tussen beide systemen moeten de subsidies ervoor worden verlegd. Zodat het industrievlees duurder wordt en het biologische (natuurlijke) vlees goedkoper.
Maar de consument zal pas op grote schaal overstappen op biologisch voedsel als de prijs gelijk is. Overleg tussen overheid en de agrarische sector met de winkel(ketens) is dan ook nodig.

Want wat minder vlees eten zorgt voor:

 • gezonder leven, dus goedkopere zorg.

 • minder CO2 uitstoot.

 • minder mestoverschot.

 • meer weide- en minder stalhouderij.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer EZLI 7

Om het steeds stijgende aantal mensen met overgewicht tegen te gaan moeten voedingsmiddelen voortaan worden voorzien van een duidelijke sticker met daarop het vet- en suikergehalte.

 

Toelichting:

Zoals roken ongezond is geldt hetzelfde voor teveel slecht vet en teveel suiker. Op dezelfde wijze als bij rookartikelen kan op alle verpakkingen van voedings- en levensmiddelen die op de Nederlands markt worden aangeboden met een duidelijk zichtbaar etiket het slecht-vet percentage en de hoeveelheid suiker worden aangegeven.

Meer aandacht en voorlichting hierover, ook op scholen betaalt zich zelf terug in de vorm van een betere gezondheid, waar uiteindelijk de zorg ook bij gebaat is.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer EZLI 8

Het beperken van de visvangst onverkort handhaven.

 

Toelichting:

Echte IJsselmeerpaling, tong of baars uit de Noordzee. Het kan nu nog, maar de hoeveelheid wilde vis is eindig.

Willen we over decennia nog kunnen genieten van pure vis zijn verdere beperkingen van vistijd en hoeveelheden echt noodzakelijk. Als we ons nu een beetje inhouden en begrip tonen voor de restricties, opgelegd door Brussel, weten onze kleinkinderen straks ook nog hoe de echte paling of zeebaars smaakt.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer EZLI 9

Méér ruimte voor de dieren bij de veeteelt geeft minder ruimte aan besmettingsgevaar voor de mens.

 

Toelichting:

Megastallen, legbatterijen en varkensflats zijn drie voorbeelden van op welke schaal we bezig zijn steeds méér dieren op een zo klein mogelijk oppervlak te fokken. Geiten, varkens, kippen, runderen, zelfs “wild”. Het gaat om honderden miljoenen dieren.
Hierdoor wordt goed onderhoud en de controle van de dieren, met hun huisvesting, steeds moeilijker. Nare ziekten, deels besmettelijk via de lucht, (ook voor de mens), kunnen het gevolg zijn.

Samengevat:

 1. beperk het aantal dieren per m2 leefruimte.

 2. ga met de boeren aan de tafel en bespreek hun inkomstenplaatje.

 3. zorg dat er minder (zware) antibiotica nodig is, die nu op grote schaal wordt verstrekt door dierenarts en apotheek.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer EZLI 10

Ziekenhuis(artsen), politie, onderwijs, en verplegend personeel administratief ontlasten zodat er meer tijd overblijft voor het echte werk en overheidskosten verminderen.

 

Toelichting:

Dit is een veel gehoorde klacht die niet met één middel is op te lossen.
Decennia lang is, door steeds meer, administratief aansturend, personeel aan te nemen, de overheid in Den Haag verworden tot een schietvereniging met als munitie “regels”, die te pas maar vooral te onpas met grote willekeur wordt afgeschoten op de niets vermoedende huisarts, politieman, verpleegster, etcetera.

Plotseling rigoureus ingrijpen zou veel banenverlies als gevolg hebben.

Alle departementen grondig doorlichten is één. Schakel hiervoor een echt onafhankelijk bureau in met een deadline van bijvoorbeeld 12 maanden. Daarna een geleidelijke ombuiging met een personeelsstop die het administratieve personeelsbestand bij de overheid met 30% moet terugbouwen en een vergaande automatisering doorvoeren die alléén de echt noodzakelijke administratie behandelt. 

Ambtenaar met pensioen? Dan geen vervanging via de achterdeur, maar intern oplossen.

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid