Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenBuitenlandse Zaken

Stellingnummer BZ 1

Nederland moet zich in de toekomst alléén mengen in buitenlandse conflicten zoals Irak, Afghanistan en Bosnië als de meerderheid van het Nederlandse volk dit steunt.

 

Toelichting:

Dergelijke handelingen zijn voor veel mensen zo ingrijpend dat zonder een volksraadpleging dit absoluut onverantwoordelijk is. Steunt de meerderheid de deelname van Nederland aan dergelijke acties, dan kunnen wellicht de spijtbetuigingen later ook achterwege blijven. Ook kan op deze manier worden voorkomen dat politici verleid worden door andere landen, omdat je het zogenaamd niet kunt maken niet mee te doen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZ 2

Nederland moet aantrekkelijker worden voor de vestiging van buitenlandse bedrijven.

 

Toelichting:

Als Nederland zich positief opstelt, goede locaties aanbiedt, de aan- en afvoermogelijkheden verbetert, de regelgeving vereenvoudigt en de belastingfaciliteiten aantrekkelijker maakt, dit goed verpakt aanbiedt in brochures, deze vervolgens wereldwijd verspreidt, ondersteunt door internet, is het zeer wel mogelijk dat meer buitenlandse bedrijven besluiten Nederland als vestigingsplaats te kiezen. Dit alles betaalt zichzelf terug in de vorm van werkgelegenheid.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZ 3

Ontwikkelingshulp alléén geven als Nederland ook de controle over deze hulp houdt.

 

Toelichting:

Nederland betaalt jaarlijks miljarden aan ontwikkelingshulp. Een nobele zaak maar het blijft belastinggeld van burgers die recht hebben te weten of het goed besteed is. Daarom voortaan alléén geld naar landen; waar Nederlandse "controleurs" welkom zijn, een anticonceptie- en aids-programma is, waar de mensenrechten worden gerespecteerd, voldoende personeel is om de projecten goed te begeleiden en te laten functioneren en in het onderhoud van het beschikbaar gestelde materieel kan worden voorzien.

Natuurlijk biedt Nederland altijd humanitaire hulp bij natuurrampen en calamiteiten, maar ook dan geldt de regel, controleren of het geld en de juiste hulpgoederen op de juiste plaats komen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZ 4

Ministers of andere afgevaardigden van Nederland moeten zich in het buitenland onthouden van toezeggingen waarvoor zij geen mandaat hebben gekregen.

 

Toelichting:

Gedreven door emoties of andere motieven willen deze functionarissen wel eens hun boekje te buiten gaan en toezeggingen doen die ze bij terugkomst moeten verantwoorden.

Hierbij is het mogelijk dat door de afkeuring ervan in de Kamer, gedane beloftes weer herroepen moeten worden.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZ 5

Nederland moet minder “eigenwijs” zijn en meer naar goede oplossingen in het buitenland kijken.

 

Toelichting:

Overal in de wereld zijn regeringen, ieder voor zich en op hun eigen manier, bezig (geweest) oplossingen te vinden voor hun problemen.
Laat onze regering hiervan leren en hun goede oplossingen, indien toepasbaar, ook in ons land invoeren. Het aanstellen van een onderzoekscommissie kan nu eens wél nuttig zijn om hiervoor een inventarisatie te maken.

Voorbeelden te over zoals:

  • het stadsverkeer in Londen

  • het strengere vreemdelingenbeleid in Denemarken

  • de metro in Atlanta

  • het begrotingstekort in Scandinavië

  • de leefbaarheid in Singapore

  • de arbeidsdiscipline in China en Japan

  • het burkaverbod in België én Frankrijk.

  • Engelse voetbalstadions zonder hekken.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZ 6

Gebruik een deel van het geld voor ontwikkelingshulp voor vluchtelingenopvang in de regio.

 

Toelichting:

Als zo nodig onze bijdrage voor ontwikkelingshulp gehandhaafd moet blijven, betaal dan hieruit op de eerste plaats de kosten die gemaakt moeten worden voor het inrichten en onderhoud van opvangcentra in gebieden grenzend aan die landen waarvan de inwoners voor Nederland de status vluchteling hebben.

 

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid