Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)geren



Algemene Zaken

Stellingnummer AZ 1

Nederland moet initiatieven steunen om de groei van de wereldbevolking in de toekomst te beperken.

 

Toelichting:

Veel problemen in de wereld zijn terug te voeren naar de groei van de wereldbevolking.
Hoe groter deze groei, hoe groter de aanslag op het milieu.
Volgens de VN cijfers een groei van 30% in de komende 45 jaar.
Weliswaar zijn er landen waar dit beperkt is, maar wereldwijd komen er nu jaarlijks toch 80 miljoen mensen bij.
En dat netto!

Meer mensen betekent meer auto's,meer vervuiling, grotere energiebehoefte, grondstoffen raken sneller op, het broeikaseffect verergert, minder regenwoud, etc. etc.

 

Zou men 10 miljoen levens in Afrika redden van de hongerdood moet men zich meteen afvragen hoe men hen, maar ook hun nakomelingen, in de toekomst voedt, want voeding is nodig. Niet alleen tijdens een actie, maar iedere dag, jaar in en jaar uit.

 

De wereldbevolking geleidelijk aan terugbrengen tot "leefbare getallen" kan op verschillende manieren, Eén ervan is ontwikkelingshulp te koppelen aan anticonceptieprogramma's, of om bij Nederland te blijven; de kinderbijslag na het tweede kind beperken.

 

Overigens telde Nederland in 1935 zes miljoen inwoners.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer AZ 2

Onderwerpen waarover de regering het niet eens kan worden, of zelfs dreigt te vallen, kunnen beter door een volksreferendum worden beslist.

 

Toelichting:

Er kunnen bijvoorbeeld tijdens een formatie, of erna, belangrijke onderwerpen zijn waarover partijen het niet eens kunnen worden.

Onderwerpen die een goede kabinetsformatie of een regeringsvoortgang in de weg staan.

Behandel deze, indien zij zich daarvoor lenen, via een raadgevend of bindend referendum. Dit kan ook in een later stadium plaatsvinden.

 

Voorbeelden:

  • ontwikkelingshulp

  • toetreding EU

  • missies buitenland

  • aftrek hypotheekrente

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer AZ 3

De 2de Kamer, maar ook elke gemeente moet met vaste regelmaat via internet kort en vooral duidelijk vertellen welke voorstellen zijn aangenomen, en wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.

 

Toelichting:

Om het grote publiek meer vertrouwd te maken met de politiek en haar beleid kan door middel van een gemeente- of regeringssite wekelijks of maandelijks bekend worden gemaakt welke belangrijke beslissingen zijn genomen, wat het de burger gaat kosten, het nut ervan, wanneer de uitvoering begint en vooral wanneer het klaar is. Ook nieuwe voorstellen kunnen op deze site een plaats vinden. Dit alles moet vooral in begrijpelijke taal, kort en bondig, gebracht worden.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer AZ 4

Indien de meerderheid bij bindend referendum iets wil wat de huidige wet onmogelijk maakt, dan moet deze worden aangepast.

 

Toelichting:

Vaak hoor je in de politiek de kreet; Ja, we zouden deze verandering wel willen, maar helaas, de wet verbiedt het. Zeker regionaal kent de wet vele vrijstellingen waartoe de lokale politiek kan besluiten.

Tenminste, als ze dat wil.

Anders zou de moeite genomen moeten worden om de betreffende wet aan te passen, als de meerderheid ervóór is.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer AZ 5

De overheid dient zich terughoudend op te stellen bij het schetsen van doemscenario’s die onvoldoende met harde gegevens onderbouwd zijn.

 

Toelichting:

Een overstroming als in New Orléans wil niet zeggen dat hier meteen miljoenen euro’s voor commissie en onderzoek moeten worden uitgegeven, omdat wij wellicht morgen aan de beurt zijn.

Dit geldt ook voor terrorisme, het stijgen van de zeespiegel en andere (natuur)rampen, maar vooral bij het toekomstbeeld van onze economie.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer AZ 6

Een echte crisis komt wanneer wereldwijd de energiebronnen zijn opgedroogd.

 

Toelichting:

De huidige crisis vergelijken met die van de jaren dertig, kan niet.

Voedsel, kleding, luxe, vertier; het is er nog volop.

En verkrijgbaar tegen prijzen die de meesten nog kunnen betalen. Met dank aan China.

Maar let op!

Moeder aarde heeft er miljoenen jaren over gedaan om energievoorraden op te bouwen.

Wij zien kans om ze in goed 100 jaar op te maken. Nog zo’n 50 jaar of minder en de mensen hebben als sprinkhanen alles kaal-geconsumeerd.

 

Maar die alternatieven dan?

Die instrumenten moeten ook weer allemaal geproduceerd worden, getransporteerd, gemonteerd, onderhouden, gerecycled, enz. Ook daar zijn weer grondstoffen voor nodig.

Eenmaal op, wat dan? Dan gaat men het halen, daar waar nog wat voorhanden is. Desnoods met geweld.

Een energieoorlog kan dan het gevolg zijn.

 

Nogmaals; beperk de groei van de wereldbevolking!

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid